Odložené platby pre obyvateľov Ukrajiny.

Na základe aktuálnej geopolitickej situácie sa skupina spoločností eServer v rámci všetkých svojich divízií rozhodla poskytnúť odloženú platbu pre zákazníkov nachádzajúcich sa na území Ukrajiny. Zákazníkom s ukrajinskou adresou už bola automaticky poskytnutá ochranná lehota. Ak ste z akéhokoľvek dôvodu skončili v tomto ... Viac »

25th Feb 2022