Články

 General Terms & Conditions

These General Terms & Conditions apply to all offers, quotations and subsequent agreements...

 Privacy Policy

Your privacy is important to eServer s.r.o. (hereinafter “eServer”). eServer is therefore pleased...

 Refund Policy

Cancellations Should you choose to cancel before any service has been provisioned, and before...

 Zásady poskytovania služieb

Zásady poskytovania služieb pre účty nových zákazníkov alebo pre nových kupujúcich Vzhľadom na...